İNSAN  KAYNAKLARI

     Sistem,  ana faaliyet konuları uyarınca faaliyet gösterdiği Eğitim Grubu ve Proje Grubu uyarınca devamlı büyümekte olan yapısına, her kademede yetkin eleman istihdam ederek devam etmektedir.

Firma bünyesi içerisinde açılan pozisyonlar öncelikle firma içerisindeki kadro ile öncelikli olsa da, gerek eğitmen kadrosunu gerekse proje grubu dahilindeki uzman kadrosunu gün ve gün genişletmektedir.

Pozisyon ayrımı yapılmaksızın tüm işe alımlarda Temel Uyumluluk ve firma profili uyarınca yeterlilik aranır. Başvuru yapılan pozisyon uyarınca teknik yeterlilik, gerekli tecrübe ve iş disiplini ön planda tutulan kriterlerdir.

Başvuru yapan adaylar arasında SİSTEM bünyesine dahil olan çalışanlar, SİSTEM  içerisinde çalışanlarında dahil olabildiği teknik tüm eğitimlerden pozisyonları uyarınca faydalanabilmektedirler.

Teknik Kadro ve Eğitmenlerin kendi uzmanlık alanlarındaki sertifikasyonlarını devamlı yenilemeleri beklenirken, yeni pozisyon alımlarında uzman olunan konuyla ilgili yeterliliğin kanıtlanabildiği sertifikasyon programlarındaki başarı seviyesi en önemli kriterlerden birisidir.